Výbor pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing

Členové Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing

04. ledna 2021 10:49, aktualizováno 22. dubna 2021 12:17, Mgr. René Zeithaml


Předseda výboru
nominace za:
Michal ŠašekODS+TOP
Členové výboru

Aneta Sklenářová – nečlen ZPKODS+TOP
PhDr. Kristýna Švédová – nečlen ZPKODS+TOP
Mgr. Miroslav Hlaváč – nečlen ZPKODS+TOP
Roman Pešír – nečlen ZPKODS+TOP
Radomír Řezanina – nečlen ZPKSTAN
Ing. Martin Kříž – nečlen ZPKSTAN
Mgr. Tomáš Chmelík – nečlen ZPKSTAN
Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA - nečlen ZPKPiráti
RNDr. Stanislav Haviar,Ph.D. – nečlen ZPKPiráti
Mgr. David Procházka – nečlen ZPKANO 2011