Výbor pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing

Členové Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing

04. ledna 2021 10:49, aktualizováno 14. června 2022 11:53, Mgr. René Zeithaml


Předseda výboru
Pavel Javorský
Členové výboru
Zdeněk Hrubý
Mgr. Tomáš Chmelík
Michaela Králová
Ing. Martin Kříž
Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA
Radomír Řezanina
Eva Šrámková
PhDr. Kristýna Švédová
PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA
Libor Žmiják