Výbor pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj

Členové Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj

04. ledna 2021 11:22, aktualizováno 05. dubna 2022 12:13, Mgr. René Zeithaml


Předseda výboru
JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M. - předseda
Členové výboru
Ing. Martin Barták
Milan Brož
Martin Dittrich
Mgr. Karel Filipčík
Ing. Vlastimil Hebr
Jiří Novák
Lucie Pernglau
David Soukup
Pavel Šrámek
Ing. Jan Štěpán