Výbor pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj

Členové Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj

04. ledna 2021 11:22, aktualizováno 22. dubna 2021 12:07, Mgr. René Zeithaml


Předseda výboru
nominace za:
JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M. - předsedaPiráti
Členové výboru

Ing. Petr Dvořák - nečlen ZPKODS+TOP
Miroslav Dusil - nečlen ZPKODS+TOP
Bc. Martin Hučko - nečlen ZPKODS+TOP
Bc. Stanislav Ptáčník, DiS - nečlen ZPKODS+TOP
Ing. Martina Pechová - nečlen ZPKODS+TOP
Milan Brož - nečlen ZPKSTAN
Lucie Pernglau - nečlen ZPKSTAN
Pavel Šrámek - nečlen ZPKPiráti
Ing. Jan Štěpán - nečlen ZPKANO 2011
Martin Dittrich - nečlen ZPKSPD