Výběrová řízení

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 183 Regionálního vzdělávacího a informačního střediska, příspěvkové organizace

Datum vyhlášení zakázky: 22. 4. 2014; uzávěrka: 12. 5. 2014

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 179

zadavatele UNO PRAHA, spol. s r. o., s názvem "Dodávka ICT techniky a dalšího zařízení", vyhlášené v termínu od 20. 3. 2014 do 2. 4. 2014

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 178

zadavatele KCVJŠ, Plzeň, sady 5. května 42, s názvem "Zajištění ubytování, stravování a pronájem prostor pro školení v roce 2014 v rámci projektu CZ.1.07/1.3.47/02.0021 Osobní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji", vyhlášené v termínu od 17. 3. 2014 do 31. 3. 2014

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 180

zadavatele UNO PRAHA, spol. s r. o., s názvem "Tvorba odborných filmů a animací", vyhlášené v termínu od 20. 3. 2014 do 1. 4. 2014

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 182 Regionálního vzdělávacího a informačního střediska, příspěvkové organizace

Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2014; uzávěrka: 23. 4. 2014