Výběrová řízení

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 175

vyhlášené v dynamickém nákupním systému na dodávky IT vybavení pro Plzeňský kraj v termínu od 6. 2. 2014 do 24. 2. 2014

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 186 Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Datum vyhlášení zakázky: 6. 5. 2014; uzávěrka: 20. 5. 2014

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 184 zadavatele S-COMP Centre CZ s.r.o.

Datum vyhlášení zakázky: 2. 5. 2014; uzávěrka: 15. 5. 2014

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 185 Krajského centra vzdělávání a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42

Datum vyhlášení zakázky: 2. 5. 2014; uzávěrka: 13. 5. 2014

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 182

Regionálního vzdělávacího a informačního střediska, příspěvkové organizace, s názvem "Dodávka ICT techniky a dalšího zařízení" vyhlášené v termínu od 8. 4. 2014 do 23. 4. 2014