Výběrová řízení

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 181

s názvem "dodávka výpočetní techniky" zadavatele ABS WYDA, s.r.o. vyhlášené v termínu od 7. 4. 2014 do 21. 4. 2014

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 188 obecně prospěšné společnosti Úhlava

Datum vyhlášení zakázky: 19. 5. 2014; uzávěrka: 6. 6. 2014

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 183

Regionálního vzdělávacího a informačního střediska, příspěvkové organizace, s názvem "Dodávka PDA (osobního digitálního pomocníka)" vyhlášené v termínu od 22. 4. 2014 do 12. 5. 2014

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu VZ 187 Gymnázia a Střední odborné školy, Rokycany, Mládežníků 1115

Datum vyhlášení zakázky: 12. 5. 2014; původní uzávěrka: 23. 5. 2014, podruhé prodloužená uzávěrka: 13. 6. 2014

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 177

vyhlášené v dynamickém nákupním systému na dodávky IT vybavení pro Plzeňský kraj v termínu od 28. 2. 2014 do 18. 3. 2014