Výběrová řízení

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu VZ 195 zadavatele UNO Praha, spol. s r.o.

Datum vyhlášení zakázky: 4.8.2014 Příjem nabídek od 5. 8. 2014 do 18. 8. 2014

Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce VZ 193 zadavatele Bohemia Training Institut s.r.o.

Datum vyhlášení zakázky: 4. 7. 2014; původní uzávěrka: 18. 7. 2014, prodloužená uzávěrka: 1. 8. 2014

Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce VZ 193 zadavatele Bohemia Training Institut s.r.o.

Datum vyhlášení zakázky: 4. 7. 2014; původní uzávěrka: 18. 7. 2014, prodloužená uzávěrka: 1. 8. 2014

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 191

s názvem "Nákup softwaru pro výrobu elektronických kurzů" zadavatele S-COMP Centre CZ s.r.o. vyhlášené v termínu od 9. 6. 2014 do 27. 6. 2014

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 188

s názvem "Pořízení vybavení (ICT) pro další vzdělávání v oblasti EVVO" obecně prospěšné společnosti Úhlava vyhlášené v termínu od 19. 5. 2014 do 6. 6. 2014