Výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb.

Výběrové řízení dle zákona č. 48/1997 Sb.

V příloze je pro uchazeče k dispozici formulář Žádosti o vyhlášení výběrového řízení a Přihláška do výběrového řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.