Výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb.

Výsledek výběrového řízení - všeobecná sestra – domácí péče, ošetřovatelská péče, pro okresy PM a PS

Dle § 46 - 52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 7. 2021.

Výsledek výběrového řízení - všeobecná sestra - domácí péče, paliativní péče, pro okresy PM, PS a PJ

Dle § 46 - 52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 7. 2021.

Výběrové řízení v oboru všeobecné praktické lékařství – ambulantní péče pro okres Plzeň-jih

Dle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ...

Vyhlášení výběrového řízení v oboru zubní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Klatovy s rozšířenou působností

dle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,...

Výsledek výběrového řízení v oboru zubní lékařství pro obce Břasy, Stupno a jejich spádové území

dle § 46-52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ...