Výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb.

Vyhlášení výběrového řízení v oboru kardiologie - ambulantní péče pro území Plzeň-město

podle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů ...

Vyhlášení výběrového řízení v oboru v hematologie a transfuzní lékařství – ambulantní péče (včetně laboratoře) pro území Plzeň - město

podle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu RBP, zdravotní pojišťovny ...

Vyhlášení výběrového řízení v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro území Plzeň-město

podle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů ...

Vyhlášení výběrového řízení v oboru zubní lékařství pro oblast Plzeň-město

podle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů ...