Výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb.

Vyhlášení výběrového řízení v oboru gynekologie a porodnictví ve formě ambulantní a jednodenní péče pro oblast okresu Plzeň - město

podle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů ...

Vyhlášení výběrového řízení v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Radnice

dle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,...

Vyhlášení výběrového řízení v oboruv oboru všeobecná sestra – zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče – ošetřovatelská péče pro území okresů Tachov, Plzeň – jih a Plzeň – sever

podle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů ...

Výsledek výběrového řízení v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - Plzeň-město

dle § 46 - 52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ...

Výsledek výběrového řízení v oboru hematologie a transfúzní lékařství - Plzeň-město

dle § 46 - 52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ...