Volební období 2012 - 2016

Zastupitelstvo Plzeňského kraje 2012 - 2016

Členové Zastupitelstva Plzeňského kraje

Volené orgány Plzeňského kraje 2012 - 2016

Vyšší územně-samosprávné celky (VÚSC), jednodušeji řečeno kraje.