Volby, referendum

Volba prezidenta republiky 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Aktuální znění zákona o volbách do Parlamentu České republiky a související vyhlášky

Zde najdete zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.

Financování voleb

Zde najdte směrnici Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203 a směrnici č.j. MF-27047/2018/1203.

Aktuální znění zákona o volbách do zastupitelstev obcí a prováděcí vyhlášky

Zde najdete zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MVČR č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy na úseku voleb

Zde najdete přehled všech právních předpisů na úseku voleb.