Voda

Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje

V květnu roku 2005 byla na základě objednávky Plzeňského kraje zpracována Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje jako jedna z části Koncepce ochrany vod. Zpracování dokumentu bylo na základě výběrového řízení zadáno firmě VODNÍ ZDROJE a.s., Komunardů 309/6, Praha 7.

Studie protipovodňových opatření Plzeňského kraje

V roce 2004 byla na základě objednávky Plzeňského kraje zpracována Studie protipovodňových opatření Plzeňského kraje. Zpracování dokumentu bylo na základě výběrového řízení zadáno firmě Hydroprojekt Praha CZ.

Informace o schválení plánů dílčích povodí

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 13. 6. 2016 pod číslem usnesení 1310/16 schválilo v souladu s § 24 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro území Plzeňského kraje Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe, Plán dílčího povodí Berounky, Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje.

Publikace Kořenové čistírny odpadních vod

Uveřejnění studie Kořenové čistírny odpadních vod...