Voda

Informace o postupu projednávání záměrů týkající se hraničních vod

Postup projednávání záměrů týkající se hraničních vod a o příslušných správních řízeních...

Seminář "Provozování vodovodů a kanalizací a vodohospodářské dotační programy"

Ve středu 27. března 2019 se uskutečnil seminář k problematice provozování vodovodů a kanalizací a vodohospodářským dotačním programům určený pro obce Plzeňského kraje...

Upozornění pro provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu

Provozní řády vodovodů po novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů od 1.1.2017...

Revize stávajícího Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Plzeňský kraj přistoupil v roce 2017 k aktualizaci všech údajů v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (PRVK PK), která bude probíhat v letech 2017 až 2019...

Studie ochrany vod Plzeňského kraje

V roce 2004 byla na základě objednávky Plzeňského kraje zpracována Studie ochrany podzemních a povrchových vod Plzeňského kraje. Zpracování dokumentu bylo na základě výběrového řízení zadáno firmě AQUATEST a.s., Praha.