Vnitřní předpisy Rady Plzeňského kraje

Směrnice RPK č. 2/2011 pro nakládání s nemovitým majetkem PK

Směrnice RPK č. 2/2011 pro nakládání s nemovitým majetkem PK - účinnost od 1.7. 2011

Směrnice RPK č. 3/2011 Pravidla čerpání finančních prostředků Plzeňského kraje rozpočtové oblasti MAJETEK - určených na investice, opravy a odstraňování havarijních stavů na nemovitém majetku kraje

Odbor IM KÚPK zpracoval novou Směrnici RPK č. 3/2011 Pravidla čerpání finančních prostředků Plzeňského kraje rozpočtové oblasti MAJETEK - určených na investice, opravy a odstraňování havarijních stavů na nemovitém majetku kraje - účinnost od 1.9. 2011.