Vnitřní předpisy Rady Plzeňského kraje

Směrnice RPK č. 1/2008 O hospodaření s movitým majetkem Plzeňského kraje svěřeným do správy příspěvkovým organizacím a o nakládání s pohledávkami

Směrnice RPK č. 1/2008 O hospodaření s movitým majetkem Plzeňského kraje svěřeným do správy příspěvkovým organizacím a o nakládání s pohledávkami

Směrnice RPK č. 1/2009 Systém řízení přípravy a realizace projektů PK spolufinancovaných z fondů a programů EU

Směrnice RPK č. 1/2009 Systém řízení přípravy a realizace projektů PK spolufinancovaných z fondů a programů EU

Směrnice RPK č. 1/2010 - o poskytování ICT služeb právnickým osobám zřizovaným a zakládaným PK

Odbor informatiky KÚPK zpracoval novou Směrnici RPK č. 1/2010 - o poskytování ICT služeb právnickým osobám zřizovaným a zakládaným Plzeňským krajem. Tato směrnice byla schválena usnesením č. 2648/10 ze dne 23.9. 2010 a nabyla účinnosti 23.9.2010. Znění směrnice včetně příloh uvedeno v příloze. Tato směrnice v současné době platí pro příspěvkové organizace Centrální nákup PK a Krajský správa a údržba silnic PK.

Směrnice RPK č. 1/2011 o zadávání veřejných zakázek

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3438/11 ze dne 10.3.2011 směrnici RPK č. 1/2011 o zadávání veřejných zakázek, která nabývá účinnosti dne 1.4.2011. Znění směrnice je uvedeno v příloze.

Směrnice RPK č. 2/2010 k provedení inventarizace majetku a závazků PK

Směrnice RPK č. 2/2010 k provedení inventarizace majetku a závazků PK