Vnitřní předpisy Rady Plzeňského kraje

Dodatek č. 1 Metodického pokynu ředitele KÚPK č. 1/2007 - Nastavení, ......vnitřního kontrolního systému v PO PK

Dodatek č. 1 Metodického pokynu ředitele KÚPK č. 1/2007 - Nastavení, provádění, udržování a prověřování vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích PK - účinnost od 1.4.2011

Metodický pokyn RPK č. 1/2010 - Pravidla spolupráce a součinnosti při realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky mezi Centrálním nákupem, p.o. na straně jedné a právnickými os. zřízenými a založenými PK a KÚPK na straně druhé

Metodický pokyn RPK č. 1/2010 - Pravidla spolupráce a součinnosti při realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky mezi Centrálním nákupem, p.o. na straně jedné a právnickými os. zřízenými a založenými PK a KÚPK na straně druhé

Metodický pokyn ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje č. 1/2007

Nastavení , provádění, udržování a prověřování vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích Plzeňského kraje.

Pravidla zveřejňování dokumentů na Portále Plzeňského kraje

Pravidla zveřejňování dokumentů na Portále Plzeňského kraje

Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 1/2003

Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 1/2003 o povolování služebních pracovních cest a dovolené ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje vyjma škol a školských zařízení