Vintířova stezka byla osazena speciálně vyšlechtěnou odrůdou jabloně

obrazek
11. října 2021 15:30, aktualizováno 15:33, Ing. Helena Frintová
V bavorském městě Rinchnach byla v sobotu 9. října 2021 za účasti Marcely Krejsové, radní pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů podpory podnikání, a Susanne Wagner z turistického spolku ARBERLAND REGio GmbH, otevřena Vintířova stezka. Stalo se tak u příležitosti 976. výročí od úmrtí sv. Vintíře, německého benediktinského mnicha a zakladatele kláštera Rinchnach. Symbolickým aktem dne bylo zasazení první „Vintířovy jabloně“, speciálně vyšlechtěné historické odrůdy. „V rámci trasy jich vysadíme ještě dalších 25, aby poutníci měli možnost si jablka na své cestě utrhnout, občerstvit se a zpříjemnit si svoji pouť,“ prozradila radní Marcela Krejsová.

Akci uspořádal vedoucí partner přeshraničního projektu, turistický spolek ARBERLAND REGio GmbH.
Součástí programu byla prezentace výstupů projektu a také diskuze účastníků akce u kulatého stolu. Tématem bylo poselství sv. Vintíře a diskutovali o něm účastníci z různých oborů, například odborník na historické cesty, školní pedagog se specializací na interpretaci dějin, ředitelka školy aktivně pracující s tématem „sv. Vintíř a poutník“, který svoji první pouť vykonal právě na Vintířově stezce. Účastníci akce měli rovněž možnost prohlédnout si klášterní komplex v Rinchnachu a zúčastnit se poutě k Vintířově kostelíku v Gehmannsbergu.

Projekt Vintířova stezka je spolufinancován z prostředků EU z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. „Výše rozpočtu projektu, který náš kraj realizuje v rámci této přeshraniční evropské spolupráce, činí zhruba 8 milionů korun. Podařilo se nám za ně již vyznačit trasu, připravujeme vybudování 5 symbolických relaxačních míst, vydání propagačních materiálů, vytvořit nové logo, připravit edukační programy pro děti a zpracovat historický koncept o sv. Vintíři. Nyní se zaměřujeme na zvýšení povědomí o tomto projektu, který je bezesporu zajímavým turistickým produktem,“ upřesnila M. Krejsová.

Vintířova stezka, která nabízí místa k rozjímání a duševní očistě, se vine bavorským příhraničím, a propojuje tak Čechy a Bavorsko. Je rozdělena do 9 jednodenních etap v průměrné délce 17 km, z nichž 3 etapy vedou v Německu, 1 etapa vedoucí přes hranici je společná a 5 etap vede v Čechách.
Začíná u Dunaje v bavorském městě Niederalteich, dále vede přes Rinchnach, Zwiesel k česko-německému hraničnímu přechodu Gsenget. Odtud míří skrz hluboké hvozdy Šumavy a její malebné podhůří do nitra Čech. Prochází přes Prášily, Hartmanice, Sušici, Horažďovice, Chanovice do Blatné, kde v terénu končí značení pod označením Vintířova stezka. Z Blatné využívá Vintířova stezka koridoru cesty Via Nova, které ji vedou až do Prahy, kde je svatý Vintíř v Břevnovském klášteře pochován.
Galerie