Veřejnost má možnost nominovat dobrovolníky na cenu KŘESADLO 2020

obrazek
24. července 2020 12:48, aktualizováno 12:50, Mgr. René Zeithaml

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA v letošním roce pořádá již. XV. ročník oceňování dobrovolnické činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 2020. Veřejnost může nominovat svého dobrovolníka do 30. září 2020.

Cena Křesadlo má podtitul “cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci”. Návrh na ocenění může poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba (občas, obec, organizace). Podstatné je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji. Součástí návrhu je popis činnosti dobrovolníka a zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn.

Navržen může být každý, kdo dobrovolně působí nebo působil v jakékoliv oblasti činnosti, kde pomáhá lidem či širšímu okolí. Může se jednat o činnost vykonávanou v některé organizaci nebo činnost nezávislá a neorganizovaná. Důležité je, aby byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti, potřebným,” říká předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA Romana Štěpáníková.

Nominační list najdete v příloze. Celý proces oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji bude zakončen slavnostním předáním cen 5. listopadu 2020 v plzeňském DEPO2015.

Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky Plzeňského kraje, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost a respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Křesadlo 2020 organizuje jako v předešlých letech Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, které je neziskovou organizací zabývající se náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické, sportovní či jiné oblasti veřejného života, a to v rámci celého Plzeňského kraje.

Kontaktní údaje:
Mgr. Romana Štěpáníková
telefon: 734 110 066
e-mail: romana.stepanikova@doraplzen.cz


Soubory ke stažení