Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy - přestupky

Veřejnoprávní smlouva zajišťující výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřená mezi městem Rokycany a obcí Těškov.