Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi

VPS – město Stod x obec Střelice

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech uzavřená mezi městem Stod a obcí Střelice