Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi

Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy Domažlice x Kaničky

Veřejnoprávní smlouva zajišťující výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřená mezi městem Domažlice a obcí Kaničky ...

Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy Přeštice x Borovy

Veřejnoprávní smlouva zajišťující výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Borovy.

Přeštice x Roupov- Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zveřejňování obsahu úřední desky

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Roupov.

Přeštice x Soběkury -Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o provozování elektronické podatelny

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o provozování elektronické podatelny uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Soběkury.

Přeštice x Roupov -Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o provozování elektronické podatelny

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o provozování elektronické podatelny uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Roupov.