Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 306/1999 Sb. uzavřené se soukromými školami, předškolními a školskými zařízeními

Smlouva se Základní školou Leela s.r.o.

Smlouva o poskytnutí dotace se Základní školou Leela s.r.o. ve školním roce 2022/2023 ...

Smlouva se Základní školou Elanor

Smlouva o zvýšení dotace se Základní školou Elanor ve školním roce 2022/2023 ...

Smlouva s Lesní mateřskou školou Sasanka

Smlouva o zvýšení dotace s Lesní mateřskou školou Sasanka ve školním roce 2022/2023 ...

Smlouva s Lesní mateřskou školou Větvička

Smlouva o zvýšení dotace s Lesní mateřskou školou Větvička ve školním roce 2022/2023 ...

Smlouva se Základní školou Inspíria s.r.o.

Smlouva o zvýšení dotace se Základní školou Inspíria s.r.o. ve školním roce 2022/2023 ...