Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 306/1999 Sb. uzavřené se soukromými školami, předškolními a školskými zařízeními

Smlouva se Základní školou Inspíria s.r.o.

Smlouva o poskytnutí dotace se Základní školou Inspíria s.r.o. ve školním roce 2023/2024 ...

Smlouva s Mateřskou školou při Nemocnici u Sv. Jiří

Smlouva o poskytnutí dotace s Mateřskou školou při Nemocnici u Sv. Jiří ve školním roce 2023/2024 ...

Smlouva s Montessori mateřskou školou Pampeliška s.r.o.

Smlouva o poskytnutí dotace s Montessori mateřskou školou Pampeliška s.r.o. ve školním roce 2023/2024 ...

Smlouva s Waldorfskou základní školou a střední školou Dobromysl z.ú.

Smlouva o poskytnutí dotace s Waldorfskou základní školou a střední školou Dobromysl z.ú. ve školním roce 2023/2024 ...

Smlouva se Soukromou mateřskou školou Plzeň - Božkov

Smlouva o poskytnutí dotace se Soukromou mateřskou školou Plzeň - Božkov ve školním roce 2023/2024 ...