Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 306/1999 Sb. uzavřené se soukromými školami, předškolními a školskými zařízeními

Smlouva se Základní školou Inspíria s.r.o.

Smlouva o zvýšení dotace se Základní školou Inspíria s.r.o. ve školním roce 2020/2021

Smlouva s Lesní mateřskou školou Větvička

Smlouva o zvýšení dotace s Lesní mateřskou školou Větvička ve školním roce 2020/2021

Smlouva s Lesní mateřskou školou a ekocentrem Berounka z.s.

Smlouva o zvýšení dotace s Lesní mateřskou školou a ekocentrem Berounka z.s. ve školním roce 2020/2021

Smlouva s Mateřskou školou Thed´s friends, o.p.s.

Smlouva o zvýšení dotace s Mateřskou školou Thed´s friends, o.p.s. ve školním roce 2020/2021

Smlouva se Základní školou Elanor

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace se Základní školou Elanor ve školním roce 2020/2021