Veřejnoprávní smlouvy

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 11. 2022

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 11. 2022.

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 10. 2022

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 10. 2022.

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 9. 2022

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 9. 2022.

Vzor veřejnoprávní smlouvy na úseku evidence obyvatel

Zde najdete vzor veřejnoprávní smlouvy na podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě na úseku evidence obyvatel

Zde najdete vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel.