Veřejnoprávní smlouvy

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 9. 2021

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 9. 2021

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 8. 2021

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 8. 2021.

Vzor veřejnoprávní smlouvy na úseku evidence obyvatel

Vzor veřejnoprávní smlouvy na podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

Aktuální informace k veřejnoprávním smlouvám na výkon přestupkové agendy po 1. 7. 2017

Aktuální informace k veřejnoprávním smlouvám na výkon přestupkové agendy po 1. 7. 2017

Vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě na úseku evidence obyvatel

Vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel najdete v příloze: