Veřejnoprávní smlouvy

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 9. 2023

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 9. 2023.

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 7. 2023

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 7. 2023

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 8. 2023

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 8. 2023

Vzor veřejnoprávní smlouvy na úseku evidence obyvatel

Zde najdete vzor veřejnoprávní smlouvy na podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě na úseku evidence obyvatel

Zde najdete vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel.