Veřejnoprávní smlouvy

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 8. 2022

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 8. 2022.

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 7. 2022

Přehled (tabulka) uzavřených veřejnoprávních smluv k 1. 7. 2022.

Vzor veřejnoprávní smlouvy na úseku evidence obyvatel

Zde najdete vzor veřejnoprávní smlouvy na podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě na úseku evidence obyvatel

Zde najdete vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel.

Vzor veřejnoprávní smlouvy na RUIAN

Zde najdete vzor veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.