Veřejné sbírky

Vyúčtování veřejné sbírky - informace a vzory dokumentů

Informace a dokumenty k předkládání vyúčtování veřejné sbírky

Veřejné sbírky - vzory dokumentů

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad zpracoval vzory dokumnetů pro konání veřejných sbírek, a to podle aktuálního právního stavu.

Zákon o veřejných sbírkách

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je přílohou tohoto článku.

Centrální evidence veřejných sbírek

Zde naleznete odkaz na centrální evidenci veřejných sbírek a další informace.