Veřejné sbírky

Veřejné sbírky - vzory dokumentů

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad zpracoval vzory dokumnetů pro konání veřejných sbírek, a to podle aktuálního právního stavu.

Centrální evidence veřejných sbírek

Centrální evidence veřejných sbírek

Zákon o veřejných sbírkách

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je přílohou tohoto článku.

Clone of Vyúčtování veřejné sbírky - informace a vzory dokumentů

Informace k předkládání vyúčtování veřejné sbírky