Veřejné opatrovnictví

Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky

Metodickou pomoc obcím Plzeňského kraje v oblasti výkonu veřejného opatrovnictví poskytuje odbor sociálních věcí KÚPK.