Vedení projektu - neveřejné

Specifikace vybavení knihoven pro VRI PK

Specifikace vybavení knihoven pro VRI PK - popis "balíčků"