V Bruselu řešil hejtman i otázky bezpečnosti

obrazek
21. listopadu 2022 17:00, aktualizováno 19:10, Mgr. Zbyněk Prokop

Uplynulé čtyři dny (17.11. – 20.11.) strávil hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták návštěvou Bruselu. Program zahájily akty spojené s výročím událostí 17. listopadu, hovořil na Evropském výboru regionů a na dobročinné akci NATO řešil bezpečnostní otázky.

Kvartet bruselských dnů měl hejtman mimořádně nabitý. V den jeho příjezdu 17. listopadu si Česko připomínalo události zejména z roku 1989 i prapůvodní příčiny ustanovení Mezinárodního dne studenstva ze 17. listopadu 1939. Přestože v Belgii tento den není státním svátkem, v Bruselu se konaly hned dvě vzpomínkové akce. Nejprve vzpomínkové setkání u Lavičky Václava Havla v parku Leopold u Evropského parlamentu. Na tomto místě se sešlo několik desítek lidí, aby společně zapálili svíčky k uctění památky tohoto českého politika, spisovatele a dramatika, jehož jméno je nerozlučně spjato se sametovou revolucí a událostmi 17. listopadu 1989. Akce se účastnil i velvyslanec ČR v Belgii Pavel Klucký a velvyslankyně ČR při EU Edita Hrdá, která přítomným ocitovala i několik statí z textů Václava Havla, spojených s mottem našeho předsednictví v Radě EU „Evropa jako úkol“. Hejtman Rudolf Špoták stejně jako řada dalších přidal svou zapálenou svíčku k ostatním.

Po tomto setkání se konala vernisáž výstavy fotografií Jiřího Jírů v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU věnované opět Václavu Havlovi. Jiří Jírů pro Václava Havla 7 let pracoval jako osobní fotograf a bylo tak možné zhlédnout vybrané fotografie ze života našeho prvního porevolučního demokratického prezidenta.

Závěr večera pak hejtman Špoták věnoval podpoře české kultury v Belgii a zúčastnil se koncertu vážné hudby v Centru krásných umění Bozar, kde proběhl koncert Václava Lukse a Collegia 1704.

Následující den, 18.11.2022 věnoval hejtman vyřízení potřebných formalit a přípravě na své nově nabité členství ve Výboru regionů EU. Evropský výbor regionů v Bruselu je hlasem měst a regionů a je tvořen z 329 členů a 329 náhradníků ze všech členských států EU reprezentujících místní a krajské samosprávy. Úkolem tohoto orgánu je vyjadřovat názory a postoje samospráv k přijímané evropské legislativě, neboť zhruba 70 % všech právních předpisů EU dopad na obce nebo kraje. „Beru tuto svou novou funkci v EU velice vážně. Je to pro mě značné novum, protože rozhodovací mechanismy v Bruselu jsou mnohem složitější a komplikovanější než to, na co jsme zvyklí z domoviny. Ale i tak už teď vím, že v Bruselu budu chtít být hlasem z praxe a usazovat některé snílkovské vize pevnýma nohama na zem,“ poznamenal ke svému členství ve Výboru regionů hejtman Špoták.

V neděli, 20. listopadu 2022 se na velitelství Severoatlantické aliance (NATO) v Bruselu konala tradiční dobročinná akce „NATO Charity Bazaar“, kterou podpořil i Plzeňský kraj. V rámci této akce má každý členský stát NATO svůj stánek, kde nabízí různé své typické produkty k prodeji, přičemž výnosy z tohoto prodej jsou následně rozděleny na různé charitativní projekty. 35 % z výnosů získají belgické neziskové organizace a 65 % organizace z ostatních členských států; v minulosti s jedním projektem uspěla plzeňská arcidiecézní charita.

Hejtman Špoták samozřejmě využil příležitosti a v neformálních debatách se věnoval aktuálním otázkám bezpečnosti naší země v souvislosti s válkou na Ukrajině. Hovořil s velvyslancem ČR při NATO PhDr. Jakubem Landovským, vedoucím vojenské sekce naší delegace při NATO generál-poručíkem Jaromírem Alanem nebo výkonným ředitelem Evropské obranné agentury Jiřím Šedivým. „Dopad raket na území Polska nám připomněl, že se nás válka na Ukrajině dotýká nejen v podobě vlny uprchlíků nebo cenách energií, ale může nás ohrozit i přímo vojensky. Proto jsem rád, že jsem rozhovory na půdě NATO absolvoval a odjížděl jsem z Bruselu klidnější, protože jsem mohl přesvědčit, že právě široké spojenectví v rámci NATO je garancí naší bezpečnosti. A paradoxně i díky tomu, že došlo ke konfliktu na Ukrajině, tak se i řada politiků probrala z mírové letargie a uvědomila si, že investice do obrany jsou nutné. Konec války na Ukrajině a znovunastolení stabilního míru by byly i pro náš kraj nejlepším řešením otázky uprchlické krize,“ uzavřel hejtman Rudolf Špoták.


 


Galerie