V Bärnau vznikne středověká eko-osada

obrazek
17. května 2022 09:10, aktualizováno 14:35, Ing. Helena Frintová

Usazením žulového kamene byl v pondělí 16. května 2022 zahájen projekt stavby přírodní osady Bärnau a zároveň i Jarní společenské setkání na Zlaté cestě zástupců z oblasti politické, hospodářské a těch, kteří se dnes věnují přeshraniční spolupráci regionů Bärnau – Tachov. Za Plzeňský kraj se akce zúčastnil hejtman Rudolf Špoták společně s radními Petrem Vankou a Liborem Pickou.

Setkání uspořádal spolek Via Carolina – Goldene Straße, zřizovatel největšího archeologického středověkého muzea v přírodě v Německu Historický park Bärnau - Tachov. Muzeum má silný přeshraniční dosah, spolupracuje s kulturními a vzdělávacími institucemi v ČR a realizuje projekty zaměřené na zachování společného kulturního dědictví.

„Naše činnost je velmi široká. Nad rámec Historického parku provozujeme také ArchaeCentrum Čechy-Bavorsko, které rozvíjí vědecké kontakty a spolupráci zejména v oblasti experimentální archeologie. Realizujeme přeshraniční projekty s českými partnery, jako je Regionální rozvojová agentura PK, ZČM Plzeň, Muzeum Českého lesa, Revis Tachov, ZČU a UK Praha,“ přiblížil činnost spolujednatel spolku Václav Vrbík s tím, že při stavbě nového domu eko-osady chce spolek uplatnit know how z oblasti středovkého stavitelství a ukázat možnosti jeho uplatnění v současnosti.

„Odkrývání způsobu života tehdejší společnosti, sounáležitost s přírodou, uplatnění prvků tehdejšího stavitelství a možnosti sledování jeho využití pro dobu dnešní - to je jedním slovem úžasné. Věřím proto, že se projekt vytvoření eko-osady, podaří. Že se také stane dalším atraktivním turistickým cílem, který sem přivede řadu nadšenců historie,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a závěrem dodal: „ Myslím si, že si spolek zaslouží, aby se jeho ambice stát se přeshraničně působícím střediskem vzdělávání a setkávání, naplnila. Věřím, že přinese užitečné informace žákům a studentům ZŠ, SŠ i vysokoškolákům na obou stranách hranice. Že sem budou jezdit spolu s dalšími zájemci za poznáním stále víc a víc.“


Galerie