Územní studie

ÚS - Variantní řešení změn na vybrané silniční síti v Plzeňském kraji

Územní studie Šumava

Územní studie Šumava komplexně prověřuje podmínky pro rozvoj obcí ve specifické oblasti SOB1 na území PLzeňského kraje.

Územní studie Český les - jih

Odbor regionálního rozvoje KÚPK pořídil územní studii Český les - jih.

Územní studie Plzeň - jihozápad

Odbor regionálního rozvoje KÚPK pořídil další územní studii podle požadavku ZÚR PK.

Územní studie Plzeň - jihovýchod

Odbor regionálního rozvoje KÚPK pořídil územní studii podle požadavku Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.