Územní rozhodování a stavební řád

Systém stavebně technické prevence

Základní informace o systému stavebně technické prevence naleznete v tomto článku.