Územně analytické podklady

4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2017

4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2017

4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2017

4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2017

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2015

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje pořídil třetí úplnou aktualizaci ÚAP PK.

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2013

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje pořídil druhou úplnou aktualizaci ÚAP PK.

Územně analytické podklady Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje projednalo dne 15.6.2009 usnesením č. 145/09 Územně analytické podklady Plzeňského kraje. Jedná se nový nástroj územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., který bude využíván jako hlavní podklad pro aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, další krajské koncepční dokumenty a územně plánovací činnost v Plzeňském kraji.