Územně analytické podklady

5. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2021

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje pořídil v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2021, kterou dne 18. 10. 2021 projednalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 376/21. Jedná se o hlavní podklady pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, další krajské koncepční dokumenty a územně plánovací činnost v Plzeňském kraji.

4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2017

4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2017

4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2017

4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2017

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2015

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje pořídil třetí úplnou aktualizaci ÚAP PK.

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2013

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje pořídil druhou úplnou aktualizaci ÚAP PK.