Úřední deska

Mimořádné opatření č. 1/2021 Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Mimořádné opatření č. 1/2021 Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni k pravidelnému provádění zvýšené povrchové dezinfekce v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán.

Oznámení - zveřejnění návrhu Národního plánu povodí Labe/Dunaje, Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe/Dunaje a Plánů dílčích povodí

Podle § 25 vodního zákona se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám návrhy Národního plánu povodí Labe/Dunaje, Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe/Dunaje a Plánů dílčích povodí ...

Nařízení hejtmana Plzeňského kraje - regulační opatření v dopravě od 24.3.2020 od 06:00 hodin

Hejtman Plzeňského kraje nařizuje od 24. 3. 2020 od 06:00 hodin regulační opatření v dopravě - zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených v IDP, MHD, drážní linkové dopravě a neodbavování cestujících řidičem ...