Úřední deska

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Provozovna recyklace stavebních odpadů” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Provozovna recyklace stavebních odpadů” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "Výroba piva, ochucených alkoholických nápojů a sladu Plzeňský Prazdroj, a.s."

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "Výroba piva, ochucených alkoholických nápojů a sladu Plzeňský Prazdroj, a.s." provozovatele Plzeňský Prazdroj, a.s., IČO: 45 35 73 66

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 12 integrovaného povolení pro zařízení "Železárny Hrádek a. s. – Výroba oceli a zpracování oceli válcováním za tepla" dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 12 integrovaného povolení pro zařízení "Železárny Hrádek a. s. – Výroba oceli a zpracování oceli válcováním za tepla" dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Nová Huť a Hrádek u Rokycan) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Porodna prasnic Vítání“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení, vydaného podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení „Porodna prasnic Vítání“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost INTEGRO a.s., se sídlem Kladruby 81, 338 08 Zbiroh, s přiděleným IČO 45349461.

Oznámení - zveřejnění návrhu Národního plánu povodí Labe/Dunaje, Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe/Dunaje a Plánů dílčích povodí

Podle § 25 vodního zákona se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám návrhy Národního plánu povodí Labe/Dunaje, Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe/Dunaje a Plánů dílčích povodí ...