Úřední deska

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení pro zařízení „Závod výkrmu kuřat Nicov“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, zveřejňuje oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení pro zařízení "Závod výkrmu kuřat Nicov". Provozovatelem je společnost Lubská zemědělská, a.s., se sídlem Na Šíji 257, Luby, 339 01 Klatovy, s přiděleným IČO 25245571 ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 8 integrovaného povolení pro zařízení "MEA Metal Applications s.r.o."

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 8 integrovaného povolení pro zařízení "MEA Metal Applications s.r.o." provozovatele MEA Metal Applications s.r.o., IČO: 00 87 12 81 ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jiřina Jánská, zubní lékařka - Štěnovické nám. 330, 332 09 Štěnovice ...

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 03432021

Dotace poskytnutá dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a obcí Velhartice ...

Oznámení dle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách

Jako objednatel a příslušný orgán zveřejňuje: Oznámení dle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění oznámení o: identifikačních údajích dopravce, s nímž má být uzavřena smlouva způsobem dle § 18 citovaného zákona, dále o počtu kilometrů za rok a o předpokládaném rozsahu veřejných služeb.