Úřední deska

Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Nýřany terminál – instalace technologie do Haly A”

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Nýřany terminál – instalace technologie do Haly A” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MDDr. Mgr. Kamila Zvolánková - zubní lékařka, Příčná 236, 345 62 Holýšov ...

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území Radbuzy v ř. km 6,900 - 93,800

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí stanovuje záplavové území významného vodního toku Radbuza od hráze vodního díla České Údolí k Bělé nad Radbuzou (ř. km 6,900 – 93,800) a v uvedeném úseku vymezuje aktivní zónu záplavového území ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - pouze pobočka nám Republiky 70, 347 01 Tachov ...

Vyhlášení dotačního titulu "Nadání 2022"

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1478/22 ze dne 06. 12. 2021 dotační program „Nadání 2022“. Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 26. 08. 2022 ...