Úřední deska

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Květuše Říhová, praktická lékařka pro děti a dorost - Srbova 216/I, 337 01 Rokycany ...

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 03432021

Dotace poskytnutá dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a obcí Velhartice ...

Nařízení hejtmana Plzeňského kraje - regulační opatření v dopravě od 24.3.2020 od 06:00 hodin

Hejtman Plzeňského kraje nařizuje od 24. 3. 2020 od 06:00 hodin regulační opatření v dopravě - zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených v IDP, MHD, drážní linkové dopravě a neodbavování cestujících řidičem ...