Úřední deska

Stanovisko "Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2021 - 2027"

Stanovisko ...

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2023 - 2025

Veřejné projednání střednědobého plánu sociálních služeb na období 2023 - 2025 ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „I/26 Horšovský Týn, obchvat” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „I/26 Horšovský Týn, obchvat” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Domažlice, k.ú. Horšovský Týn, Semošice) ...

Oznámení veřejnosti - vydání závěru zjišťovacího řízení k záměru "Terénní úpravy - Stod"

Oznámení ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Prášily - Linda Ruschaková 3 vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku č. 2566/5 k.ú. Prášily” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Prášily - Linda Ruschaková 3 vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku č. 2566/5 k.ú. Prášily” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...