Úřední deska

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „CSPPark Staňkov” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „CSPPark Staňkov” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 27 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 27 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna" provozovatele Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 49 79 04 80 ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Dekontaminační plocha Doubrava"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Dekontaminační plocha Doubrava" provozovatele NEW WASTE RECYCLING s.r.o. v likvidaci, IČO: 02 03 05 01 ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Kašperské Hory – Maškovi – 2 vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku č. 1891/4 k.ú. Kašperské Hory” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Kašperské Hory – Maškovi – 2 vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku č. 1891/4 k.ú. Kašperské Hory ” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Nýřany terminál – instalace technologie do Haly A” – doručované veřejnou vyhláškou

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Nýřany terminál – instalace technologie do Haly A”, doručovaného veřejnou vyhláškou, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...