Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/043219-P

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy.

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/042598-P

Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy (vysoce patogenní aviární influenzy) v k.ú. 638692 Hněvnice (okres Plzeň-sever).

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „MTPark – výrobně skladovací hala” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „MTPark – výrobně skladovací hala” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-sever, k.ú. Město Touškov) ...

Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Zahloubení kamenolomu Zahrádka na ložisku stavebního kamene v DP Zahrádka" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Zahloubení kamenolomu Zahrádka na ložisku stavebního kamene v DP Zahrádka" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-sever, k.ú. Radimovice u Všerub, Hůrky u Zahrádky, Mostice a Zahrádka u Všerub) ...

Oznámení o zveřejnění ZZŘ k záměru "Zahloubení kamenolomu Zahrádka na ložisku stavebního kamene v DP Zahrádka" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zveřejnění ZZŘ k záměru "Zahloubení kamenolomu Zahrádka na ložisku stavebního kamene v DP Zahrádka" dle zákona č. 100/2001 Sb. (Plzeňský kraj, okres Plzeň-sever, k.ú. Radimovice u Všerub, Hůrky u Zahrádky, Mostice a Zahrádka u Všerub) ...