Úřední deska

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov nosnic Myslív“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení, vydaného podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení „Farma pro chov nosnic Myslív“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Česká drůbež s.r.o., se sídlem Horšovský Týn, Velký Malahov 39, 346 01 Horšovský Týn, s přiděleným IČO 25212044 ...