Úřední deska

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - UROLOGIE-MUDr. Bohumil Krásný, s.r.o., Skrétova 47, 301 00 Plzeň

Oznámení veřejnosti "Nýřany terminál"

Oznámení veřejnosti závěru zjišťovacího řízení

Závěr zjišťovacího řízení "Nýřany terminál"

Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu – 10 000 m2

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 10 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Černošín" dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 10 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Černošín" dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Tachov, k.ú. Černošín, Lažany u Černošín, Krásné údolí u Černošína) ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení EIA pro záměr " Instalace linky č. 3 - Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o. v Dýšině"

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení EIA pro záměr " Instalace linky č. 3 - Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o. v Dýšině" dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ...