Úřední deska

Stanovení termínu pro uplatnění připomínek ke zpracování LHP - LHC Kdyně

Možnost uplatnit připomínky ke zpracování LHP pro LHC Kdyně do 15. 3.2024 ...

Rozhodnutí o odvolání proti ÚR - obytná zóna Bdeněves

Rozhodnutí zamítnutí odvolání a potvrzení ÚR ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Ivana Hechtová, zubní lékařství a ortodoncie - Toužimská 11, Plzeň ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MDDr. Eva Witkowská, zubní lékařka, V Bezovce 1028/3, Plzeň ...

Seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí - I/26 Plzeň, okružní křižovatka Domažlická – Folmavská

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení ve věci vydání vydání společného povolení na stavbu „I/26 Plzeň, okružní křižovatka Domažlická – Folmavská“ ...