Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/143556-G

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (ptačí chřipky) ...

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/144958-G

Změna mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (ptačí chřipky) na území ČR.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Výrobní linka na hliníkové nápojové plechovky"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Výrobní linka na hliníkové nápojové plechovky" provozovatele CANPACK Czech s.r.o., IČO: 07 69 37 45 ...

Zveřejnění stručného shrnutí ze žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Ball CZ2 Plant Pilsen"

Zveřejnění stručného shrnutí ze žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Ball CZ2 Plant Pilsen" provozovatele Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o., IČO: 64 93 92 94 ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení pro zařízení „FARMA ZÁLESÍ“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení, vydaného podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení „FARMA ZÁLESÍ“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Drůbežářský závod Klatovy a.s., se sídlem ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy, s přiděleným IČO 45359989 ...