Úřední deska

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - Zubní ordinace alej Svobody 27, s.r.o. - zubní lékařství - alej Svobody 27, 323 00 Plzeň ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „CTPark Plzeň - Kasárny Zátiší” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „CTPark Plzeň - Kasárny Zátiší” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Věra Millerová - zubní lékařství, ortodoncie - Palackého 70/1, 301 00 Plzeň ...

Oznámení o postupu odvolacího orgánu

Oznámení o postupu odvolacího orgánu v odvolacím řízení proti Územnímu rozhodnutí o umístění záměru Průmyslový park Litice (sp. zn. ZN/504/RR/22)

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Výměna vedení 2 x 110 kV Domažlice - Kdyně" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Výměna vedení 2 x 110 kV Domažlice - Kdyně" dle zákona č. 100/2001 Sb. (Plzeňský kraj, okres Domažlice, k.ú. Bořice u Domažlic, Domažlice, Chrastavice, Kdyně, Kout na Šumavě, Prapořiště, Sedlice u Domažlic a Zahořany u Domažlic) ...