Úřední deska

Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.

Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o umístění stavby

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal rozhodnutí o umístění stavby ETCS Beroun - Plzeň, PS 124-11 BTS Vejprnice, SO 236-11 BTS Vejprnice, přípojka NN.

Oznámení o postupu v odvolacím řízení ZN/11/RR/21

Oznámení o postupu odvolacího orgánu v řízení o odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Starý Plzenec, odboru výstavby ve věci stavby "III/18018 Tymákov - průtah" ...

Návrh opatření obecné povahy - nadměrná přeprava

Návrh opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo dopravy určuje silnice I. třídy na území České republiky, které lze využít vozidly, jejichž níže stanovené hodnoty překračují hodnoty stanovené zákonem.

Opatření Krajského úřadu Plzeňského kraje od 11. 1. 2021

Na základě vydaného Usnesením Vlády ČR ze dne 7. 1. 2020 č. 12 jsou s účinností od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 stanovena tato opatření Krajského úřadu Plzeňského kraje ...