Úřední deska

Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení na stavbu "I/27 VYSOKÁ LIBYNĚ" ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vrty tepelného čerpadla V1-V6 na pozemcích parc. č. 1759 a parc. č. 1760, k.ú. Filipova Huť” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vrty tepelného čerpadla V1-V6 na pozemcích parc. č. 1759 a parc. č. 1760, k.ú. Filipova Huť” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - Zubní ordinace alej Svobody 27, s.r.o. - zubní lékařství - alej Svobody 27, 323 00 Plzeň ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „CTPark Plzeň - Kasárny Zátiší” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „CTPark Plzeň - Kasárny Zátiší” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Věra Millerová - zubní lékařství, ortodoncie - Palackého 70/1, 301 00 Plzeň ...