Úřední deska

Doplnění mapových podkladů s možností zobrazování volitelných vrstev záplavového území ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území vodního toku Střela v ř. km 0,000 – 46,526

Doplnění mapových podkladů s možností zobrazování volitelných vrstev záplavového území pro lepší přehlednost a orientaci v jednotlivých záplavových čarách a aktivní zóny záplavového území vodního toku Střela ...

Rozhodnutí o zrušení rybářského revíru Manětínský potok 1

Rozhodnutí o zrušení rybářského revíru č. 431 021 Manětínský potok 1 na základě žádosti vlastníka rybníka ...

Seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí v řízení o žádosti o stavební povolení – „Silnice I/22 Loučim“

Seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí v řízení o žádosti o stavební povolení – „Silnice I/22 Loučim“ ...

Stanovisko k vyhodnocení vlivů Změny č. 3 územního plánu Planá

Stanovisko ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Chotětín" dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Chotětín" dle zákona č. 76/2002 Sb. (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Chotětín) ...