Úřední deska

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „BALL CZ2 PLANT” – doručované veřejnou vyhláškou

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „BALL CZ2 PLANT”, doručovaného veřejnou vyhláškou, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...

Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „BALL CZ2 PLANT”

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „BALL CZ2 PLANT” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...

Rozhodnutí o umístění stavby Bolevec

Rozhodnutí o umístění stavby ETCS Beroun - Plzeň, PS 124-07 BTS Plzeň - Bolevec, CO 236-07 BTS Plzeň Bolevec, přípojka NN ...

Návrh koncepce "Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 - 2030"

Návrh koncepce ...

Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 12 integrovaného povolení pro zařízení "Závod na výrobu svařovaných komponentů Holýšov"

Nabytí právní moci ...