Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/049404-P

Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy (vysoce patogenní aviární influenzy) v k.ú. 605247 Blatná (okres Strakonice) ...

Závěr zjišťovacího řízení "Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2022 - 2027"

Závěr ZŘ ...

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje možnost převzít písemnost - Rozhodnutí – společné povolení na stavbu "I/26 Černý Rybník - náhrady lanových svodidel".

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření výrobního závodu Schäfer-Menk s.r.o. II” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření výrobního závodu Schäfer-Menk s.r.o. II” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Rozhodnutí o zrušení rybářského revíru Drahota

Rozhodnutí o zrušení rybářského revíru č. 04 431 124 Drahota na základě žádosti vlastníka rybníka ...