Úřední deska

Oznámení o postupu odvolacího orgánu (sp. zn. ZN/150/RR/23)

Oznámení o postupu odvolacího orgánu v řízení sp. zn. ZN/150/RR/23 ve věci odvolání vedlejších účastníků proti společnému povolení na stavbu "Bytové domy Tachov - Palackého ul." na pozemcích parc. č. 1073/1, 1073/4, 3159/1, 3159/2, 3159/7, 3160/1 a 3165/1 v k. ú. Tachov. Žádost o společné povolení podali 12.10.2022 Ing. Jan Rössler, trvale bytem Na Terase 1914, Tachov, a společnost RAZKA develop s.r.o., IČO 05016878, sídlo náměstí Republiky 86, 347 01 Tachov, zastoupená Ing. Janem Rösslerem.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Řízená skládka odpadů Rokycany - Němčičky"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Řízená skládka odpadů Rokycany - Němčičky" provozovatele Rumpold - R Rokycany s.r.o., IČO: 62 61 93 57 ...

Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje

V souladu s § 42 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, informujeme o konání 20. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 3. dubna 2023 od 09:00 hodin ...

Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Skládka odpadů Chotětín, dotvarování skládky" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Skládka odpadů Chotětín, dotvarování skládky" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Chotětín) ...

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Skládka odpadů Chotětín, dotvarování skládky" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Skládka odpadů Chotětín, dotvarování skládky" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Chotětín) ...