Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/148520-P

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N1) - vydávaná na základě potvrzení výskytu v k.ú. 795577 Ždírec u Blovic, obci Ždírec - Myť (okres Plzeň-jih) ...

Oznámení veřejnosti - závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Alfa Kovo, s.r.o. - zařízení pro sběr a úpravu vozidel z různých druhů dopravy, vyjma silniční - navýšení kapacity zařízení"

Oznámení veřejnosti ...

Závěr zjišťovacího řízení "Alfa Kovo, s.r.o. - zařízení pro sběr a úpravu vozidel z různých druhů dopravy, vyjma silniční - navýšení kapacity zařízení"

Závěr ZŘ ...

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marie Reichová, zubní lékařka - Stupno 181, Břasy ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO PLZEŇ"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO PLZEŇ" provozovatele Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 49 79 04 80 ...