Ukazatele obvyklých nákladů a výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2025

obrazek
05. června 2024 15:23, Ing. Kateřina Burešová

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20. 5. 2024 svým usnesením č. 5002/24 Analýzu nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2025, jejíž součástí jsou ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb.

Pro rok 2025 (obdobně jako v předchozích letech) jsou stanoveny rozdílné ukazatele pro potřebu výpočtu neinvestiční dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz, a pro potřebu výpočtu vyrovnávací platby (dle Zásad Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění poskytování sociální služby formou neinvestiční dotace nebo neinvestičního příspěvku na provoz) – ukazatele jsou dostupné v příloze tohoto článku.


Kontaktní osoby:

Ing. Kateřina Burešová, tel.: 377 195 454, e-mail: katerina.buresova@plzensky-kraj.cz

Mgr. Magdaléna Uzlíková, tel.: 377 195 401, e-mail: magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení