Ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2023

obrazek
30. května 2022 11:52, aktualizováno 01. června 2022 07:57, Ing. Kateřina Burešová

Rada Plzeňského kraje schválila dne 23. 5. 2022 svým usnesením č. 2114/22 Analýzu nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2023, jejíž součástí jsou ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb.

Pro rok 2023 (obdobně jako v loňském roce) jsou stanoveny rozdílné ukazatele pro potřebu výpočtu neinvestiční dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz a pro potřebu výpočtu vyrovnávací platby (dle Zásad Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění poskytování sociální služby formou neinvestiční dotace nebo neinvestičního příspěvku na provoz) – ukazatele jsou dostupné v příloze tohoto článku.

Kontaktní osoby:
Ing. Kateřina Burešová, tel.: 377 195 454, e-mail: katerina.buresova@plzensky-kraj.cz
Mgr. Magdaléna Uzlíková, tel.: 377 195 401, e-mail: magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení