Tři králové koledovali i na kraji

obrazek
06. ledna 2022 23:23, aktualizováno 23:25, Bc. Patrik Pátek

Na Nový rok byl zahájen již 22. ročník Tříkrálové sbírky. I letos se do ní jako jeden ze tří králů zapojil náměstek hejtmanky Plzeňského kraje Josef Bernard, kterého doprovodili plzeňský biskup Tomáš Holub a člen Rady města Plzně David Šlouf.

K+M+B nejsou počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. A také na krajském úřadě se žehnalo a konaly dobré skutky prostřednictvím výběru finančních prostředků pro potřebné. „Je spousta skupin koledníků, kteří chodí po České republice a snaží se na dobročinné účely vybrat peníze. Myslím si, že je slušnost, aby se k tomu přidaly i veřejné autority. My to děláme rádi,“ uvedl náměstek hejtmanky Josef Bernard.

Tři králové za doprovodu pěveckého sboru Jiřičky zazpívali také hejtmance Plzeňského kraje Iloně Mauritzové, která se tak stala jednou z prvních dárkyň do této charitativní sbírky.

Koledníci poté navštívili i magistrát města Plzně či Plzeňský Prazdroj. Za tu dobu zazpívali „My tři králové jdeme k vám“ téměř padesátkrát.

Mgr. Martina Kurfirstová


Galerie