Tiskové zprávy

Pět osob obdrželo Cenu hejtmanky Plzeňského kraje za záchranu života 2020

V Kalikovském mlýně v Plzni ve středu 15. září 2021 předala hejtmanka Ilona Mauritzová Cenu hejtmanky Plzeňského kraje za záchranu života 2020 pěti osobám, které nominovala veřejnost za to, že neváhaly poskytnout první pomoc a přivolat záchranku a tím přispěly k záchraně lidského života.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. – 9. 10. 2021

Zde najdete přehledy, jak se volilo v ČR, Plzeňském kraji a jednotnotlivých jeho okresech a pořadí kandidátů podle počtu přednostních hlasů.

Kraj mění strategii řízení nemocnic s důrazem na snižování provozních nákladů

Plzeňský kraj mění strategii řízení krajských nemocnic. Důraz klade na snižování provozních nákladů a posílení investic do modernizace a přístrojového vybavení. Prvním krokem k dosažení tohoto cíle je zrušení servisní organizace Nemocnice Plzeňského kraje, a.s, který doporučila Rada Plzeňského kraje ke schválení zastupitelstvu. Druhým krokem je realizace projektů v celkové hodnotě 438 milionů korun, které půjdou do přístrojového vybavení nemocnic.

První návštěva nového německého velvyslance směřovala do našeho kraje

Nového německého velvyslance v České republice Andrease Künne přijala na krajském úřadě ve čtvrtek 7. října 2021 hejtmanka Ilona Mauritzová, její náměstek Pavel Čížek a radní Marcela Krejsová.

Vyvěšením vlajky České obce sokolské připomíná kraj Památný den sokolstva

Památný den sokolstva připomněla na budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v pátek 8. října 2021 vlajka České obce sokolské.