Termíny zasedání zastupitelstva a pozvánky

Projednané programy zastupitelstva (volební období 2016 - 2020)

V příloze najdete seznam projednaných bodů podle programu, který schválilo zastupitelstvo přímo na svém zasedání včetně nových bodů a jiných schválených změn.

Pozvánky na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje (volební období 2016 - 2020)

Zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje se konají v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň. V příloze najdete pozvánky na jednotlivá zasedání. Zasedání ZPK se konají 5x ročně, zpravidla v pondělí od 10.00 hodin.

Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2020

Zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje se konají v roce 2020 zpravidla v pondělí od 10:00 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje, č. dv. 174/1.patro, Škroupova 18, Plzeň

Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2019

Zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje se konají v roce 2019 zpravidla v pondělí od 10:00 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje, č. dv. 174/1.patro, Škroupova 18, Plzeň

Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2018

Zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje se konají v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje, č. dv. 174/1.patro, Škroupova 18, Plzeň