Termíny a pozvánky na jednání zastupitelstva

Projednané programy zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje (volební období 2020 - 2024)

Projednané programy zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje (volební období 2020 - 2024)

Pozvánky na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje (volební období 2020 - 2024)

Pozvánky na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje (volební období 2020 - 2024).

Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2022

Zasedání se konají zpravidla v pondělí od 10. 00 hod v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, č. dv. 174/1. patro

Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2021

Zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje se konají v roce 2021 zpravidla v pondělí od 10:00 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje, č. dv. 174/1.patro, Škroupova 18, Plzeň