Odbor životního prostředí

Podřízené organizační jednotky 
Oddělení administrativně správní...X
Oddělení IPPC + EIA...X
Oddělení lesnictví a myslivosti...X
Oddělení ochrany přírody...X
Oddělení realizace projektů ochrany ovzduší...X
Oddělení technické ochrany...X
Oddělení vodního hospodářství...X
Jméno 
Telefon 
Odbor 
Pozice 
Marcela Bártová +420377195601OŽPreferent na úseku realizace projektů ochrany ovzduší...X
Ing. Jan Beneš +420377195552OŽPreferent na úseku životního prostředí, EIA, IPPC...X
Ing. Ivana Bošinová +420377195374OŽPreferent na úseku vodního hospodářství...X
Ing. Alena Bratková +420377195594OŽPreferent na úseku životního prostředí, dotace, EVVO...X
Ing. Martin Bůžek +420377195327OŽPreferent na úseku lesnictví a myslivosti...X
JUDr. Renáta Bůžková +420377195669OŽPprávník...X
Jana Černá +420377195329OŽPreferent na úseku lesnictví - dotace...X
Mgr. Jana Farková +420377195100OŽPreferent na úseku realizace projektů ochrany ovzduší...X
Ing. Jitka Fialová +420770115160OŽPreferent na úseku vodního hospodářství...X
Bc. Lucie Franková +420377195620OŽPreferent na úseku realizace projektů ochrany ovzduší...X
Ing. Lucie Hájková +420377195759OŽPpověřena zastupováním ved.odd.real.projektů ochrany ovzduší...X
Mgr. Jiří Hanzlík +420377195347OŽPreferent na úseku ochrany zemědělského půdního fondu...X
Ing. Jaroslav Háva +420377195339OŽPreferent na úseku ochrany ovzduší...X
JUDr. Jana Herejková +420377195770OŽPprávník...X
Ing. Lada Heřmanová +420377195632OŽPreferent na úseku lesnictví - dotace...X
Bc. Dominika Holá +420377195277OŽPreferent na úseku životního prostředí, EIA, prevence závažných havárií...X
Mgr. Bc. Jana Hrdá +420377195399OŽPreferent na úseku ochrany přírody, CITES,EVVO...X
Mgr. Eva Hrdinová +420377195345OŽPprávník...X
Mgr. Kateřina Hrušková +420377195394OŽPreferent na úseku odpadového hospodářství...X
Zuzana Chalupná +420778547091OŽPreferent na úseku realizace projektů ochrany ovzduší...X
Ing. Milan Janko +420377195634OŽPreferent na úseku vodního hospodářství...X
Bc. Magda Kadlecová +420377195538OŽPreferent na úseku realizace projektů ochrany ovzduší...X
Mgr. Ivana Kinská +420377195649OŽPreferent na úseku ochrany přírody a krajiny...X
Mgr. Miroslav Klán +420377195380OŽPreferent na úseku ochrany ovzduší...X
Bc. Jitka Kmoníčková +420377195340OŽPreferent na úseku odpadového hospodářství...X
     
Strana 1 z 3 (59 položek)Předchozí123Další