Oblast ředitele

Podřízené organizační jednotky 
Koordinátor výstavby Kulturního centra PK...X
Odbor bezpečnosti a krizového řízení...X
Odbor dopravy a silničního hospodářství...X
Odbor ekonomický...X
Odbor fondů a programů EU...X
Odbor informatiky...X
Odbor investic a majetku...X
Odbor kancelář hejtmana...X
Odbor kancelář ředitelky...X
Odbor kontroly, dozoru a stížností...X
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu...X
Odbor právní a legislativní...X
Odbor regionálního rozvoje...X
Odbor sociálních věcí...X
Odbor školství, mládeže a sportu...X
Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad...X
Odbor zdravotnictví...X
Odbor životního prostředí...X
Útvar interního auditu...X
Jméno 
Telefon 
Odbor 
Pozice 
Jana Aloyová +420377195646OITinformatik...X
Alena Altmanová +420377195437OŠMSreferent na úseku organizace školství...X
Bc. Jan Antony DiS.+420377195627OEKreferent na úseku rozpočtu a financování...X
Ing. Jaroslav Antoš Ph.D. dr.h.c.+420377195212OITinformatik...X
Mgr. Ladislava Arnoštová +420377195129OVVŽÚvedoucí oddělení vnitřních věcí...X
Pavla Bajerová +420377195247OKHEasistent...X
Jiřina Balejová +420377195131OITreferent na úseku informatiky...X
Bc. Lenka Bártová +420377195419OŠMSreferent na úseku školství...X
Marcela Bártová +420377195601OŽPreferent na úseku realizace projektů ochrany ovzduší...X
Mgr. Michael Bašta +420773799465OKPreferent na úseku památkové péče...X
Šárka Batková M.Ec.+420377195037OKHEasistent...X
Mgr. Václav Baxa +420377195406ORRreferent na úseku regionálního rozvoje...X
Ing. Jitka Bednářová +420377195219OKHEvedoucí odboru kancelář hejtmana...X
Mgr. Marie Bejčková +420377195641OŽPreferent na úseku vodního hospodářství...X
Ing. Jan Beneš +420377195552OŽPreferent na úseku životního prostředí, EIA, IPPC...X
Ing. Romana Beníšková +420377195096OEKreferent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly...X
Bc. Filip Beránek DiS.+420377195284OKPreferent na úseku cestovního ruchu...X
Mgr. Zdenek Bernášek +420377195236OIMreferent na úseku investic...X
Mgr. Edita Blahoudková +420377195075OVVŽÚprávník...X
Michaela Bláhová +420377195438OKDSreferent na úseku kontroly...X
Libuše Bohdaňová +420377195416OŠMSreferent na úseku ekonomiky školství...X
Ing. Ivana Bošinová +420377195374OŽPreferent na úseku vodního hospodářství...X
JUDr. Michal Bouřa MBA+420377195407OIMvedoucí odboru investic a majetku...X
Eliška Brabencová +420778736459OKPreferent na úseku cestovního ruchu...X
Mgr. Jana Bradová +420377195326OŠMSreferent na úseku školství...X
     
Strana 1 z 19 (465 položek)Předchozí1234567171819Další