Telefonní seznam

Jméno 
Telefon 
Odbor 
Pozice 
Jana Aloyová +420377195646OITinformatik...X
Alena Altmanová +420377195437OŠMSreferent na úseku organizace školství...X
Bc. Jan Antony DiS.+420377195627OEKreferent na úseku rozpočtu a financování...X
Ing. Jaroslav Antoš Ph.D. dr.h.c.+420377195212OITinformatik...X
Mgr. Ladislava Arnoštová +420377195129OVVŽÚvedoucí oddělení vnitřních věcí...X
Pavla Bajerová +420377195247OKHEasistent...X
Jiřina Balejová +420377195131OITpověřena zastupováním vedoucího oddělení metodiky a podpory...X
Mgr. Ivana Bartošová +420377195248 zastupitel, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu...X
Bc. Lenka Bártová +420377195419OŠMSreferent na úseku školství...X
Marcela Bártová +420377195601OŽPreferent na úseku životního prostředí, dotace...X
Mgr. Michael Bašta +420773799465OKPreferent na úseku památkové péče...X
Ing. Hana Baumruková +420377195746OŽPreferent na úseku vodního hospodářství...X
Mgr. Martin Baxa   zastupitel...X
Mgr. Václav Baxa +420377195406ORRreferent na úseku regionálního rozvoje...X
Ing. Jitka Bednářová +420377195219OKHEpověřena zastupováním vedoucí odboru kancelář hejtmana...X
Mgr. Ludmila Běloušková +420377195110OKHEpověřena zastupováním vedoucího oddělení marketingu...X
Alena Bendová +420377195521OŠMSreferent na úseku majetku...X
Ing. Jan Beneš +420377195552OŽPreferent na úseku životního prostředí, EIA, IPPC...X
Bc. Filip Beránek DiS.+420377195284OKPreferent na úseku cestovního ruchu...X
Bc. Veronika Berková +420377195527OFPEUreferent odd. fondů a programů Evropské unie...X
Ing. Josef Bernard +420377195229 zastupitel...X
Mgr. Zdenek Bernášek +420377195236OIMreferent na úseku investic...X
Mgr. Edita Blahoudková +420377195075OVVŽÚprávník...X
Michaela Bláhová +420377195438OKDSreferent na úseku kontroly...X
Libuše Bohdaňová +420377195416OŠMSreferent na úseku ekonomiky školství...X
     
Strana 1 z 20 (499 položek)Předchozí1234567181920Další