Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje IV

obrazek
14. března 2022 15:13, Ing. Petra Ježková

Projekt "Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje IV" je zaměřen především na financování mzdových nákladů pracovníků sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje ( dále jen RSK PK), který organizačně a administrativně zabezpečuje činnost RSK PK a jí zřízených pracovních skupin. Aktivity vykonávané v rámci projektu vycházejí z rolí, které jsou regionální stálé konferenci určeny Dohodou o partnerství a Národním dokumentem k územní dimenzi.

  • Termín realizace projektu: 01. 02. 2022 - 31. 12. 2023
  • Celkové náklady: 3.300.000 Kč
  • Realizátor projektu: Odbor fondů a programů EU, Krajský úřad Plzeňského kraje

Kontakt na pracovnice Sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje:


Projekt "Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje IV", reg. č.CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000301 je financování z Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.