Technická pomoc - Zabezpečení fungování sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje III

obrazek
19. srpna 2020 13:57, Ing. Petra Ježková

Cílem projektu je zabezpečení fungování sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje, jehož činnost zajištuje Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje. Projekt navazuje na projekty "Technická pomoc - Zabezpečení fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje I a II" .

Projekt je financován z Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.

  • Registrační číslo projektu:                CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000222
  • Celkové způsobilé výdaje (v Kč):      2.550.000,00 Kč
  • Doba realizace:                                   01.02.2020 - 31.01.2022

Kontakt na pracovnice sekretariátu RSK PK:

  • Ing. Petra Ježková           tel: 377 195 778, e-mail: petra.jezkova@plzensky-kraj.cz
  • Aneta Janská                   tel. 377 195 709, e-mail: aneta.janska@plzensky-kraj.cz
  • Mgr. Lenka Pózelová       tel. 377 195 618, e-mail: lenka.pozelova@plzensky-kraj.cz

Galerie