Systém podpory nadání a péče o nadané

obrazek
23. dubna 2021 10:55, aktualizováno 11:00, Mgr. Ludmila Novotná
Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů cílenou podporu školám a školským zařízením v oblasti podpory nadání a péči o nadané/mimořádně nadané. Na základě zkušeností s touto problematikou doporučujeme v příloze uvedené odkazy, webové stránky, projektové aktivity, doporučení, inspirace, náměty, webináře, aktivity a virtuální hospitace.

Soubory ke stažení