Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zahájí provoz 4.5.2020

obrazek
27. dubna 2020 06:37, aktualizováno 06:39, Ing. Josef Kuželka

SVK PK zahájí provoz možností absenčních výpůjček v hlavní budově 4. 5. 2020.

Všechny výpůjčky budou automaticky prodlouženy do 18. 5. Platnost průkazů bude také automaticky prodloužena do 18. 5. Bude rovněž prodloužena lhůta pro vyzvednutí připravených dokumentů tak, aby bylo možno je vyzvednout po otevření absenčních služeb, tedy 4. 5. Poplatky vzniklé před 12. 3. 2020 je stále možné uhradit online platbou ze svého uživatelského konta. Knihy je i nadále možno vracet do biblioboxu.

Objednávání dokumentů prostřednictvím katalogu není do 4. 5. umožněno s výjimkou půjčování e-knih, které jsou dostupné i nadále. Funguje také vzdálený přístup do databází a e-knih – viz https://svkpk.cz/eiz.

Speciální studovna přijímá požadavky na rešerše prostřednictvím formuláře, který je ke stažení na https://bit.ly/2xUwnuO nebo https://bit.ly/2VaxOx4. Vyplněný zašlete na specialni.studovna@svkpk.cz.

Knihovna pro nevidomé stále zajišťuje rozesílání zvukových knih nevidomým a zrakově postiženým občanům do místa bydliště.

Nadále platí, že je do 3. 5. 2020 provoz knihovny zcela uzavřen kromě služeb vyjmenovaných výše.

V případě dotazů a nejasností kontaktujte PR oddělení:
+420 778 522 247
pr@svkpk.cz

Aktuální informace na https://svkpk.cz/, https://www.facebook.com/SVKPK, https://twitter.com/knihovnaSVKPK.