Svazky obcí

Společenství obcí

Společenství obcí - nová forma meziobecní spolupráce, platná od 01.01.2024.

Svazky obcí

Informace k svazkům obcí - založení svazku, právní osobnost svazku, předmět činnosti, stanovy, zápis nového svazku obcí do rejstříku svazků obcí, změny ve svazku, přístup do rejstříku svazků, vydávání výpisů z rejstříku svazku obcí, zrušení/výmaz svazku obcí, kontaktní údaje.

Rejstřík svazků obcí

Veřejný rejstřík svazků obcí vedený Krajským úřadem Plzeňského kraje včetně sbírky listin (stanovy, zakladatelské smlouvy) ...