Studie proveditelnosti "Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“

obrazek
26. listopadu 2021 08:37, aktualizováno 09. listopadu 2022 11:34, Zuzana Voráčková

Plzeňský kraj pokračuje ve snaze nalézt optimální řešení zásobování pitnou vodou pro své obyvatele. Proto přistoupil v roce 2018 ke zpracování Technickoekonomické studie propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji, jakožto prvotní koncepci pro nalezení vhodného řešení zásobování pitnou vodou z hlediska nákladů, zabezpečenosti a stability množství a jakosti vody.

Technickoekonomická studie zanalyzovala a popsala současné i potenciální problémy a navrhla několik prioritních opatření, kdy jedním z nich je propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací.

Na základě jednání v průběhu let 2020 a 2021 mezi Plzeňským krajem a provozovatelem skupinového vodovodu Nýrsko – Domažlice – Holýšov, kterým je společnost Chodské vodárny a kanalizace, a.s., bylo zadáno zpracování Studie proveditelnosti "Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“.

Zadavatelem koncepce byla společnost Chodské vodárny a kanalizace, a.s. a Plzeňský kraj podpořil její zpracování částkou 700 tis. Kč. Studii zpracovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., její výstupy jsou v příloze.

Souběžně proběhlo zpracování obdobného záměru pro přiváděcí řad na Klatovsku s názvem „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace,“ výstupy jsou zveřejněné na webu Plzeňského kraje.

Oba záměry spolu provozně souvisí proto závěrem studií bude společný návrh propojení, provozních variant a doporučení k dalšímu postupu.


Všem obcím tímto děkujeme za aktivní účast při přípravě Studie.

Soubory ke stažení