Střední školy určené k poskytování bezplatné jazykové přípravy

obrazek
01. září 2022 08:55, aktualizováno 05. ledna 2023 12:08, Ing. Zuzana Švehlová

Určená střední škola, která je na níže uvedeném seznamu, poskytuje žákům této nebo jiné školy bezplatnou přípravu k začlenění do středního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců, kteří se vzdělávají ve střední škole, a zahrnující základy příslušné odborné terminologie (dále jen „jazyková příprava“). Ředitel určené školy zařadí do skupiny pro jazykovou přípravu žáka cizince, který se vzdělává ve škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení nejvýše 12 měsíců před podáním žádosti. Skupina pro jazykovou přípravu vznikne při nejméně 5 a nejvýše 15 žácích. 

Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 100 hodin a nejvíce 200 hodin po dobu nejvýše 10 měsíců výuky. Délku jazykové přípravy určí ředitel školy, ve které se žák bude účastnit jazykové přípravy, na základě doporučení ředitele školy, jíž je žák žákem, a podle znalostí žáka ověřených před zahájením jazykové přípravy.

Určené střední školy v Plzeňském kraji:
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200G - RNDr. Lenka Holubová, ředitelka školy, telefon 377 477 511

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské náměstí 2 - Ing. Jitka Maulová, ředitelka školy, telefon 378 010 821

Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 - PaedDr. Jitka Duchková, telefon 377 227 805

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 - Ing. Irena Nováková, ředitelka školy, telefon 737 157 901

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 - Mgr. Marie Klesová, ředitelka školy, telefon 377 183 610 

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 - Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka školy, telefon 724 676 849

Střední škola Bor, Plzeňská 231 - Mgr. Valečková Zdeňka, ředitelka školy, telefon 731 142 208

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 - Ing. Jaromír Kolář, ředitel školy, telefon 732 320 199

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá - Mgr. Josef Mára, ředitel školy, telefon 374 750 519