Střední školy určené k poskytování bezplatné jazykové přípravy

obrazek
01. září 2022 08:55, aktualizováno 02. října 2023 15:54, Ing. Zuzana Švehlová

Určená střední škola, která je na níže uvedeném seznamu, poskytuje žákům této nebo jiné školy bezplatnou přípravu k začlenění do středního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců, kteří se vzdělávají ve střední škole, a zahrnující základy příslušné odborné terminologie (dále jen „jazyková příprava“). Ředitel určené školy zařadí do skupiny pro jazykovou přípravu žáka cizince, který se vzdělává ve škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení nejvýše 24 měsíců před podáním žádosti. Skupina pro jazykovou přípravu vznikne při nejméně 5 a nejvýše 15 žácích. 

Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 100 hodin a nejvíce 400 hodin po dobu nejvýše 20 měsíců výuky. Délku jazykové přípravy určí ředitel školy, ve které se žák bude účastnit jazykové přípravy, na základě doporučení ředitele školy, jíž je žák žákem, a podle znalostí žáka ověřených před zahájením jazykové přípravy.

Určené střední školy v Plzeňském kraji:
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200G - Ing. Přemysl Šmídl, ředitel školy, telefon 377 477 510

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 - Ing. Irena Nováková, ředitelka školy, telefon 737 157 901

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 - Mgr. Marie Klesová, ředitelka školy, telefon 377 183 610 

Střední škola Bor, Plzeňská 231 - Mgr. Valečková Zdeňka, ředitelka školy, telefon 731 142 208

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá - Mgr. Josef Mára, ředitel školy, telefon 374 750 519

Střední škola Rokycany, Jeřabinová 96/III - Ing. Irena Vostrá, ředitelka školy, telefon 371 728 522