Strategické materiály

Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje schválila dne 17. 2. 2014 usnesením č. 1631/14 aktualizaci Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje...

Koncepce environmentálního vzdělávní, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Plzeňského kraje (dále jen koncepce) byla připravována v průběhu roku 2003 pracovní skupinou EVVO...